obr-2

obr-2

odbočka z hlavní silnice na příjezdovou “polní” cestu